De Nieuwe Hilterman


Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | dnheen | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Dit is een duplicaat van de DNH-Waarheidspagina's van De Nieuwe Hilterman, zoals ze was twee jaar geleden. (dus ungeuploaded, onverbeterd en niet bijgevuld.
 
 
__________________________________D N H_________________________________
 
 
De orginele site van DNH vindt U op http://willem-alexander.tripod.com, en er zal zoveel mogelijk naar gestreeft worden de beide sites optimaal te oploaden.
Maar als U de DNH-pagina's wilt lezen, gaat U dan naar de orginele toe, die zijn veel mooier en ALTIJD geopload!
 
                                                             laatst geopload: oktober 30, 2004
 
 
GAAT NU NAAR: 
 

 
 
 
VRIENDEN en DNH-Fan's!
 
Gevloekt en verketterd.
Geboykot!
 
Helaas!
 
 
Hieronder volgt een dupo van de DNH-Waarheidspagina's van een jaar geleden, dus zonder de verbeteringen en bijteksten van de afgelopen twaalf maanden.
De tekst probeer ik via Google (catcht) zoveel mogelijk te sparen.
(de oorspronkleijke tekst heb ik weliswaar uitgeprint, maar DNH mist de kracht dat allemaal nogmaals na te kijken en over te typen!
 
 
                                                                  (De Nieuwe Hilterman, zaterdag 5 november 2005, Haerlem)
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

ax 
Click Here!
De Nieuwe Hilterman
Home
* S T A R T P A G I N A *
V O O R W O O R D
WAARHEID EN REALITEIT
BIOLOGISCH SYSTEEM
SCHOOLSYSTEEM
WERKSYSTEEM
OPVOEDINGSSYTEEM
GEZINSSYSTEEM
ARMOEDE EN RIJKDOM
ONZE A-SOCIALE MEDEMENS
CRIMINELE POLITIE
DE VERZIEKTE SAMENLEVING
(nadelen van 't) STRAFRECHT
zinV O L geweld!
ANARCHIE
TERRORISME
NATIONALISME
DEMOCRATIE
DE MULTI-CULTURELE MAATSCHAPPIJ
DE ZAAK HITLER
OVERHEIDSCOMPUTER
SOCIO-FICTION
ARGUMENTEREN EN DISCUSSIEREN
SEXUALITEIT
DE WAARHEID ACHTER PEDOFILIE
VIEZE VROUWEN...
KAMPEREN
VOEDSELGEWOONTES
REKKEN EN STREKKEN
LOOP- EN WANDELPAGINA
DAKLOOS & THUIS
GOD EN GELOOF
DROMEN
SCHIZOFRENIE?
VREEMDE ZAKEN
pag MYSTIEK
DE DOOD
1 x RIJK!
aanklachtpagina
STRANDpagina
KUUROORD voor de kust
Kattenge!K!
Koning H.
Koning H. (vervolg)
Koning H. (slot)
Cursussen en therapieen
i n t e r v i e w s
ACTUALITEITEN
't Leven van DNH
S a m e n v a t t i n g
F O R U M
b r i e v e n
b r i e v e n (2)
DNH en HIV
N A W O O R D

Welkom, vrienden, welkom! 

     Weest in hoge mate welkom op de officieele

                                                               
                                                                                     
 
         DNH-Waarheidspagina's!

   Welkom op deze nieuwe site van De Nieuwe Hilterman!
     Kom en geniet mee van de (opgedate) informatie die
De Nieuwe 
   Hilterman
U te bieden heeft!
( maart 2005 )
                         

              

 
                                                     De Nieuwe Hil(l)terman
 
____________________D N H____________________

 

                                                       

                                                                   D e   b o o m   d e r   k e n n i s 

   DNH-WAARHEIDSPAGINA'S
 
                  Dit is de Nieuwe DNH-Waarheidspagina, waar De Nieuwe Hilterman zijn kijk op de wereld etaleert.
                  Aan de oude DNH-pagina's (van De Nieuwe Hillterman) wordt sedert februari 2004 niet meer gewerkt. Deze website bevat dezelfde teksten als de oude DNH-pagina's,
verbeterd en bijgewerkt tot aan vandaag. Leest U daarom de Nieuwe DNH-Waarheidspagina's natuurlijk bij TRIPOD!                                            

_____________________________________D N H______________________________________tot hier en niet verder!


                                                                                                                    

DNH-Web-log

___________D N H_________last updated: maart 10, 2005
 

De Nieuwe Hillterman presenteert hier zijn nieuwe DNH-Waarheidspagina's, (deels) overgenomen van de eerste DNH-Waarheidspagina's bij de Nederlandse Tripod. 

De nieuwe DNH-Waarheidspagina's omvatten alle web-sites van De Nieuwe Hillterman, behalve de pagina FIETSTERRORISME.

De gehele site is nog volledig in constructiestadium en zal nog wat geduld vragen van hen (de vele DNH-fan's!) die zo graag alles al af hadden gezien!

 

HET HOE EN WAAROM VAN DE DNH-WAARHEIDSPAGINA'S

 

GBJ Hilterman (19??-199?) was een journalist die bekend werd bij de Nederlanders door zijn wekelijkse praatje 'DeToestand In De Wereld' op de AVRO-radio, die hij verzorgde van 19?? tot 19??.

Toen ik in het jaar 2000 mezelf op het Telegraaf-forum Vertel.nl ging profileren ben ik me Hilltermann (met dubbel n) gaan noemen omdat mijn manifest op het web in de gedaante van een reporter zo volgens mij het beste tot uiting kwam. Ikzelf ben natuurlijk helemaal geen journalist of schrijver.

De Nieuwe Hillterman(n) -DNH- is feitelijk niets anders dan een ludieke poging de wereld, het web en de gevestigde orde in Nederland, met de naamsbekendheid van een bekende, pas overleden en veelbeluisterde journalist, wakker te schudden en aan te klagen door middel van het openbaren van de waarheid, zoals die door mij persoonlijk ervaren wordt.

Zo ontstonden de  DNH-Waarheidspagina's. Tegelijkertijd ontstond enigzins toevalligerwijs het logo _________DNH_________, een simpel maar opvallend ontwerp dat het karakter van mijn visie op het mensbeeld als tegendraadse, provocerende en rebellerende lijnentrekker het beste benaderd.
Het is waarschijnlijk 't eerste logo ter wereld dat met 't toetsenbord gemaakt kan worden...

Ik ben geen oproerkraaier maar een heillandverkondiger die zijn toevlucht genomen heeft tot het Internet, omdat de mensen die ik  benaderde allen en allemaal het mij onmogelijk probeerden te maken mijn visie te verkondigen.

Dat maakte het voor mij tot een regelrechte uitdaging om via deze weg mijn waarheid -ongecensureerd en ononderbroken- te ventileren en vorm te geven.

De DNH-Waarheidspagina's verschillen in deze van de Nieuwe DNH-Waarheidspagina's dat de LYCOS-Webbuilder, waarmee ik zo'n drie jaar heb gewerkt (van 2000 tot de zomer van 2003) en die mijn eerste DNH-pagina's vorm gaf, de laaste tijd zoveel fouten maakte dat het voor mij onmogelijk werd om nog bij LYCOS verder te gaan -wat ik zeer betreurde- en ik gedwongen werd te verhuizen naar een andere web-site provider.
Dat werd de engelstalige LYCOS-TRIPOD versie.

Het laatste half jaar had ik zo'n tienduizend bezoekjes op mijn pagina's, waarvan er enkele reageerden op mijn oproep te reageren op mijn pagina's.

Het niveau van de werkelijke hoeveelheid bezoekers (wanneer een persoon meerdere (keren) pagina's bezoekt) moet daarom niet te hoog worden ingeschat, evenals het uiteindelijke literaire peil van mijn pagina's, hoewel ik het niet kon nalaten op veel plaatsen een zweem van wetenschap en literatuur op te wekken.

De DNH-pagina's zijn niet in de laatste plaats om de mensen te vermaken, hoewel ik veel pijnlijke onderwerpen aansnij.

De waarheid staat bij mijn Nieuwe Hillterman-pagina's voorop- daarom heb ik ze ook Waarheidspagina's genoemd. De waarheid -hoe subjectief ook- voor alles, ook voor het vertrouwen en de vriendschap van mijn eigen publiek, en ook wanneer dat betekenen moet dat ik me veel vijandschap, dreigementen en agressie op de hals haal! (lees de aanklachtpagina of de pag. m-c-maatschappij maar 'ns!)

Desalniettemin meen ik een oprechte overtuiging naar buiten te dragen, wellicht niet op waarde geschat door de internetgebruiker uit het begin van het derde millenium, maar des te meer door de www-er van morgen...

Ik wens iedereen die mijn Waarheidspagina's bestudeert, raadpleegt en/of voor z'n vermaak leest een juist en diep inzicht, veel (zelfverdiend) geluk en prettig leesplezier!

 

                  herfst 2003,      Haarlem,           De Nieuwe Hillterman 

                                                                                                                                  

                                                                     

http://www.nuwijweer.nl/www/40/200_aronds/1.html?url=/www/40/200_aronds/1.html
                                                                 
                                                              

                                                    

 
                                                     

_________D   N   H_____dnh@msgserver.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        O jongen, wanneer je buitengewoon begaafd bent dan liggen er twee wegen voor je open. Ofwel je benut je gaven om de mensen te bevestigen in hun geliefde domheden en dwaalwegen - maar -let wel- zogenaamd om hen tot waarheid en klaarheid te brengen - dan zul je aanbeden worden, eer en veel, veel geld ontvangen, dikwijls bezongen en geprezen worden en bij je graf zullen er door de diepbedroefden heel wat lovende woorden geleuterd worden.
        Ofwel je besluit voor God -je bewust van je antwoord- om voorzover het mogelijk is, je iedere opoffering getroostend, het werkelijk een beetje duidelijk te maken; wees dan op je hoede! Dat zal ongetwijfeld met bespotting en vernedering beloond worden (...) misschien zelfs kost het je je leven.

                                                                                                

                                                                                                 S A Kierkegaard  (1813 - 1855)


http://hilterm

Getijnl

Waddeneilanden

WEBSHOTS (foto's zandvoort)

free-webcam.us

E A R T H C A M !!

webcam.pagina.nl

Den-Haag WEBCAM

webcams Den-Haag

Vondelstraat

Scheveningen L I V E !!!

RoutekaArt

viaMichelin

VVV Zuidkennemerland

www.Kustlijn!

startkabel.nl K U S T

starkabel.nl S T R A N D

www.kustenzee

IJMUIDERstrandfoto's

IJmuiderstrandCourant

Scheveningen bad

ZANDVOORT 700!

startkabel.nl S C H E V E N I N G E N

handige kustlinks

Strandpagina!!!

k u s t l i j n

strand.ZAPPsite

vacantie aan Zee..

Foto's van zon en zee...

NatuurFotografiE

Residentienet

stichting d u i n b e h o u d

vogelstellen

natuurbeleving.BE

foto van het Scheveningse Noorderstrand

CONNEXXION buslijnen

STAATSBOSBEHEER

Bever!(zwerfsport)

wandelwebsite

landschapnoordholland

natuurwegwijzer

Natuurpagina.NL

GETIJ

GPStracks!

Naaktstranden in Nederland!!!

tussen D U I N & D I J K

t e k e n verwijderaar!
http://imgsrc.ru/
an2.forumco.com/default.asp
 
 

http://imgsrc.ru/

De Nieuwe Hilterman presenteert hier zijn copieen van de DNH-Waarheidspagina's.
Voor zover dat in zijn macht ligt staat hier exact dezelfde tekst als op de orginele Waarheidspagina's op willem-alexander.tripod.com.
Veiligheidshalve heeft hij deze site gemaakt opdat verdorven mensen, of blinden (van geest), die verkeerde intentie's mogelijk zouden kunnen hebben tegen De Waarheidspagina's, dan afgeschrikt worden...